×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

Mali ve Sosyal Yardım

(1) Çankaya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.

(2) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunanan adayların değerlendirilmesinde:

      (a) Bu indirime aday öğrencinin, uyarı ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması.

      (b) Adayın başka bir yerden burs almaması,

      (c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, öğrencinin beyanının muhtarlık ve kaymakamlık tarafından tasdiklenmesi,
kriterleri aranır.

(3) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın başında web sayfamızda ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile, durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvururlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü başvuru belgelerini, öğrencilerin aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden iki hafta içerisinde Burs ve Yardım Komisyonu’na iletir.

(4) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrenci sayısı, ilgili Akademik yılın başında üniversitede kayıtlı toplam tam burslu (ÖSYS ile tam burslu olarak yerleşen) öğrenci sayısının onda birini geçemez.

(5) Burs ve Yardım Komisyonu, yukarıda belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan sayısını da göz önünde bulundurarak, adayların puanlamasını yapar, puan sırasına göre adayları belirler ve Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe onaylanan aday listesi Mütevelli Heyet kararıyla kesinleşir.

(6) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanma süresi bir öğretim yılı ile sınırlı olup, daha önce yardımdan yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür.

(7) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve bu amaçla bütçeden gerekli ödenek ayrılır.