×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

ÖSYS Yerleştirme Bursu

Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Tercih Kısıtı: Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte iken yeniden Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavına ve Özel Yetenek Sınavına giren Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri öğrenim gördüğü programın burslu kontenjanları için tercih hakkı kullanamazlar.

Çankaya Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir.

Üstün Başarı Bursu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan lisans programlarının tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversite web sayfasında ilan edilir.

Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksız olup, öğrencinin, Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine (derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmediği sürece devam eder. Genel not ortalaması hesabında önceki programdan transfer edilen dersler dikkate alınmaz.

Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Üstün Başarı Bursu puan türü DİL olan programlarımızda ve eğitim dili Türkçe olan programlarımızda İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Dil puan türü ile yerleşen öğrenciler ve eğitim dili Türkçe olan programlarımıza kayıt yaptırıp isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler bölüme geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. Diğer puan türlerinde yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda 4,5 aylık süreler dikkate alınarak iki taksitte ödenir.

Öğrenciler hazırlık hariç, ilk iki yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır. İntibak ve ders sayımı sonucu öğrencinin ders yükünün azalması halinde bulunduğu döneme ait kurumsal kredi toplamında dersi alması esastır.

Öğrenciye burs ödemesi her dönemin sonunda tüm aldığı derslerden başarılı olması şartıyla toplu olarak ödenir.

Yurt Bursu

Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilereLYS yerleştirme puanına ve Türkiye genelindeki başarı sırasına göre tanınan bir burstur.

Bursun oranı ve kapsamı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan edilir.

Yurt bursu öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar.

Yıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alan öğrencinin yurt bursu kesilir.

Bilim Bursu

TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere tanınan bir burstur.

Bilim bursu karşılıksızdır ve İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece her yıl 9 ay süre ile verilir. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan edilir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Üniversitemizin lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda Mütevelli Heyet Onayı ile burs verilebilmektedir.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilerimize yapılacak olan burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır.